Informacje

 

Rejestracja pacjentów

na dany dzień, osobiście

od poniedziałku do piątku 

od godziny 8.00

Lekarz medycyny pracy
przyjmuje od 9:00 do 13.00

Zapraszamy bez
wcześniejszych zapisów!Galeria